images

Nhọc nhằn nghề lượm ve chai ở Mỹ

Chia sẻ và giới thiệu về công việc lượm ve chai ở Mỹ của những Việt với công việc đặc biệt để kiếm sống tại Hoa Kỳ. Tân Triều Express chuyên sưu tầm v...