Cảm ơn nước Mỹ trong ngày Lễ Tạ Ơn

Cảm ơn nước Mỹ trong ngày Lễ Tạ Ơn

Mùa Thanks Giving xin cảm ơn nước Mỹ đã đem lại một cuộc sống mới nơi xứ người. Ngày lễ Tạ Ơn, xin cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ chúng ta tạo n...